การซักเสื้อแจ็กเก็ต อย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ เป็นวิธีที่จะช่วยดูแลเนื้อผ้า โดยเฉพาะหนังเสื้อแจ็กเก็ตให้คงสภาพดูดี เหมือนใหม่ตลอดเวลา