เมื่อผ้าตกสีใส่ เราสามารถใช้สารที่เป็นกรดมาช่วยในการขจัดคราบ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือเครื่องปรุงอาหาร แต่สำคัญที่สุด เราควรคัดแยกผ้าสีออกจากผ้าสีขาว