การเลือกซื้อถังเก็บน้ำมาใช้ภายในบ้าน เราควรที่จะทำการพิจารณาตามข้อมูล ข้อจำกัด และความเหมาะสมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้