ถังไนโตรเจนปั๊มน้ำ คือ ถังโลหะขนาดเล็กที่ข้างในบรรจุก๊าซไนโตรเจน หรือบางทีอาจจะเรียกว่า เบลดเดอร์แท้งค์ แตกต่างกันไปตามยี่ห้อของผู้ผลิต โดยก๊าซไนโตรเจนจะทนความร้อนสูง รวมถึงเสถียรกว่าอากาศธรรมดา