เทปพันท่อประปา เป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกันน้ำรั่วซึมในระบบท่อประปา ต้องพันเทปให้เรียบสนิทไม่ไปข้อต่อ และที่สำคัญไม่ควรหมุนข้อต่อแน่นเกินไป จะทำให้ท่อแตกได้