เช็ควาล์ว เรียกอีกอย่างว่า วาล์วกันกลับ หรือ ประตูน้ำกันกลับ ทำหน้าที่คอยควบคุมทิศทางการไหลของน้ำไม่ให้ย้อนกลับ และป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแรงกระแทกของน้ำเข้าสู่หน้าปั๊มน้ำ

หน้าที่การทำงานของเช็ควาล์วที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้างาน และวิธีการติดตั้งเช็ควาล์วให้มีประสิทธิภาพ