ลักษณะการทำงานของเครื่องสูบน้ำแต่ละประเภท ซึ่งจะมีด้วยกัน 4 ประเภท และมีการใช้งานที่แตกตากและเหมาะกับงานที่แตกต่างกันไปด้วย