เครื่องทำน้ำร้อนนั้นมีความเหมือนกันกับเครื่องทำน้ำอุ่น ตรงที่มีให้เลือกใช้งานทั้งระบบขดลวด และระบบหม้อต้มเช่นกัน แต่ต่างกันในขั้นตอนการทำงาน รวมถึงอุณหภูมิที่ใช้และสถานที่ติดตั้ง