เครื่องทำน้ำร้อน เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำ โดยให้ความร้อนจากการใช้ขดลวด และความร้อนที่ได้นั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นมาก