ปัญหาและสาเหตุที่พบได้บ่อยจากการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น โดยส่วนมากจะเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน และมีระยะเวลาการใช้งานมานานแล้ว