ทำความรู้จักกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และแนะนำวิธีใช้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้งาน

สำหรับงานทำความสะอาด ชำระล้างต่าง ๆ บางประเภทหากทำด้วยการเปิดน้ำจากสายยางหรือต่อตรงจากก๊อกอาจยังไม่เพียงพอ งานล้างบางอย่างจำเป็นต้องพึ่งน้ำที่มีแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างได้แรงกว่า