เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ เพราะเป็นเครื่องช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้เราสามารถใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะใช้น้ำจุดเดียวหรือหลายจุดก็ทำให้น้ำไหลสะดวกไม่ติดขัด