ความปลอดภัยในการใช้งานถังไนโตรเจน ควรตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และปิดวาลว์อย่างสนิททุกครั้งหลังการใช้งาน