สำหรับงานทำความสะอาด ชำระล้างต่าง ๆ บางประเภทหากทำด้วยการเปิดน้ำจากสายยางหรือต่อตรงจากก๊อกอาจยังไม่เพียงพอ งานล้างบางอย่างจำเป็นต้องพึ่งน้ำที่มีแรงดันสูง เพื่อฉีดล้างได้แรงกว่า