หลักการทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติจะมีสองหลักการใหญ่ๆ คือแบบแรงดันคง หรือทรงกระบอก และแบบแรงดันคงที่ หรือทรงเหลี่ยม โดยทั่วไปจะถูกควบคุมด้วยระบบอัจฉริยะและการออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำและการจัดการแรงดัน ช่วยป้องกันความล่าช้า ลดการสั่นสะเทือน และช่วยให้ควบคุมการจ่ายน้ำได้อย่างแม่นยำ