มอเตอร์ไฟตรง คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล และพอจ่ายไฟให้มอเตอร์ ก็จะทำให้แกนมอเตอร์หมุน ซึ่งการหมุนของแกน สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนให้วัตถุ เคลื่อนที่