การที่เราจะใช้สายยางในการทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง เราควรที่จะเลือกใช้สายยางที่ถูกต้องตามประเภทของการใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเอง