สายฉีดชําระแรงเกินไป จะมีวิธีแก้ไขและปรับแรงดันสายฉีดชำระได้อย่างง่าย เพียงการปรับหรือหมุน Stop Valve พร้อมกับทดสอบกดหัวฉีดก่อน เพื่อให้ได้ความแรงตามต้องการ