ปัญหาเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว ต้องรีบทำการแก้ไข หากนิ่งเฉยอาจส่งผลให้เกิดอันตรายตามมา หากกำลังสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เหล่านั้นมาให้แล้ว