ความอับชื้นบนพื้นที่ในห้องน้ำ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีแมลงในห้องน้ำ เนื่องจากมันเป็นแหล่งอาหารและแหล่งวางไขของแมลง เพราะฉะนั้น ต้องหมั่นทำความสะอาดห้องน้ำและท่อระบายน้ำ