การถนอมสีของผ้านั้นขึ้นอยู่ที่การใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศหรือแม้แต่การป้องกันโดยการใช้สารเคมีอื่น ๆ ก่อนการซัก ก็ต้องแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน