ถึงกระนั้น วิธีแก้รองเท้าเหม็นเป็นพียงปลายเหตุเท่านั้น เพราะต้นเหตุจริง ๆ ก็มาจากสุขภาพเท้าของเราเอง ต้องหมั่นรักษาความสะอาดของเท้าบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้เป็นที่บ่อเพาะเชื้อรา