วิธีแก้ปัญหาน้ำประปาเค็มที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้สำรองไว้ เผื่อสักวันเกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้ง