ปั๊มน้ำพิจารณาจาก จำนวนชั้นของบ้าน มีก๊อกน้ำทั้งหมดกี่จุด ตำแหน่งของการติดตั้งปั๊มน้ำ และ โอกาสการใช้น้ำพร้อมกัน

วิธีการเลือกเครื่องปั๊มน้ำ ควรคำนึงถึงความเหมาะสม จำนวนสมาชิก พื้นใช้สอยและขนาดที่พักอาศัย นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ควรคำนึงถึงขณะเลือกซื้อ คือ กำลังวัตต์ของปั๊มน้ำ วัสดุของตัวถังปั๊มน้ำ ฟังก์ชันในการทำงาน