ซีลปั๊มน้ำ คือ อุปกรณ์ที่โรงงานมักจะนำมาใช้งานกับปั๊มน้ำ, ปั๊มน้ำมัน รวมไปถึงเครื่องกวนสารเคมีต่าง ๆ เนื่องจากจะต้องใช้งานกับของเหลวเป็นหลัก