ประเมินขอบซ้ายและขวาให้ชัดเจนก่อนเริ่มวางท่อน้ำประปา เพื่อรักษาสภาพท่อให้คงอยู่ได้นาน และลดการปรับแก้หลาย ๆ ครั้ง