การอาบน้ำแมวเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเจ้าเหมียวชอบคลุกคลีอยู่กับเจ้าของ พวกทาสทั้งหลายจงรักษาความสะอาดให้ดี ๆ เพื่อสุขอนามัยของเจ้าเหมียวและตัวเองด้วย