แว่นตา เป็นตัวช่วยที่ดีทำให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ชัดขึ้น แต่อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ วันนี้เรานำวิธีล้างแว่นตาให้ใสสะอาดมาแนะนำ