การทำความสะอาดหน้าเตารีดไม่ได้ยุ่งยาก สามารถใช้สิ่งที่มีในบ้านมาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย มีหลากหลายวิธีและสามารถเลือกได้ตามความต้องการ