ถ้วยอนามัย คือผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับสาว ๆ ที่มีประจำเดือน ซึ่งสามารถจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก แต่จะต้องรู้วิธีล้างถ้วยอนามัยอย่างถูกต้อง