ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการซื้อถังขนาด และยี่ห้อเดียวกันกับปัจจุบัน ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น โดยพื้นฐานแล้วทำให้สามารถติดตั้งแบบ Plug-and-Play ได้