วิธีซักชุดชั้นในไม่ให้เสียทรงมีทั้งแบบซักเครื่องและซักมือ วิธีการซักมือเป็นวิธีถนอนชุดชั้นในมากที่สุด แต่ถ้าไม่มีเวลาก็สามารถเลือกซักกับเครื่องได้ โดยการใช้ถุงตาข่ายเป็นตัวช่วย