เสื้อสูทนั้นทำให้ผู้ใส่ดูถูมิฐาน แต่การซักสูทเป็นอะไรที่ยาก แต่เราสามารถซักสูทเองได้บ้านได้ ทำให้สูทสะอาดทุกครั้งที่หยิบมาใส่