การดูแลเอาใจใส่การซักผ้านวมเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะผ้านวมเปรียบเสมือน ไออุ่นที่ห่อหุ่มร่างกายให้อบอุ่น และปลอดภัย