แม้ว่าถุงเท้ามักถูกประเมินว่าเป็นสิ่งของมูลค่าน้อย แต่มันทำให้เท้าของผู้สวมใส่อบอุ่นมากขึ้น และปลอดภัยต่อการบาดเจ็บขณะใส่รองเท้า