วิธีกำจัดปลวกมีหลายวิธีทั้งแบบวิธีธรรมชาติและใช้สารเคมี แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ควรหาเวลาตรวจสอบปลวกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่หากมีปลวกขึ้นบ้านจริง ๆ จะได้รู้ทันและกำจัดได้เร็ว