อย่างไรก็ดี เสื้อผ้าสีขาวค่อนข้างเปื้อนสิ่งสกปรกได้ง่ายอยู่แล้ว ทางเลือกที่ดีคือ ถ้าสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว ก็ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ หรือ สถานการณ์ที่ส่อจะทำให้เปื้อนได้ง่าย