วาล์วน้ำ PVC คือลูกบอลหมุน ก้านที่ด้านบนของลูกบอลเป็นกลไกในการหมุนลูกบอล ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการออกแบบของวาล์ว วาล์ว PVC ประเภทต่างๆ ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะด้าน โดยจำแนกตามจำนวนจุดการจ่ายน้ำ ประเภทของที่ติดตั้ง การประกอบตัวถัง การเข้าถึง และขนาดของรู