วาล์วน้ำมีอยู่ทั่วไปตามท่อประปาในครัวเรือนและอุตสาหกรรม ประโยชน์ใช้เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ ควบคุมการไหล หรือปิดน้ำในกรณีฉุกเฉิน วาล์วน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีส่วนสำคัญของระบบประปา โดยวาล์วมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีการออกแบบและคุณสมบัติแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนั้นๆ