วิธีการเลือกใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ำตามประเภทต่างๆ และและจะต้องรู้จักกับลักษณะของการใช้งาน เพื่อที่จะได้เลือกไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับหน้างาน