ประวัติและความเป็นของเครื่อง วอเตอร์เจ็ท และลำดับขั้นในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง