วิธีแก้ไขปัญหาน้ำล้นถัง ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้ถังเก็บน้ำชำรุด ควรจะต้องเลือกที่มีมาตรฐานในการผลิตอย่างถังเก็บน้ำ DOS ซึ่งมีระบบการแก้ปัญหาน้ำล้นได้ 100%