วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ สำหรับการประปานครหลวง และวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค สามารถทำได้ดังนี้