ระบบ DAF หรือในชื่อเต็ม ๆ คือ Dissolved Air Floatation โดยมันเป็นระบบแยกตะกอนไขมันออกมาจากน้ำเสีย โดยผ่านกระบวนการในการทำให้ตะกอนไขมันลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ