ยอย (Coupling) หรือเรียกอีกอย่างว่า ประกับเพลา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยส่งกำลังระหว่างเพลาของมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไปสู่ปั๊มน้ำ