เมื่อมิเตอร์น้ำโดนขโมย ให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดี เพื่อใช้ในการขออนุมัติมิเตอร์น้ำตัวใหม่ หลังจากนั้นให้นำใบแจ้งความ ไปติดต่อที่สำนักงานประปา