ทำความรู้จักกับการเกิดฝนฟ้าคะนอง และอันตรายต่างๆ ที่จะเป็นสาเหตุที่มีผลต่อการบินและเป็นอันตรายที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก