ผ้าม่าน มีประโยชน์ในเรื่องการตกแต่งที่พักอาศัยให้ดูสวยงาม ช่วยเก็บเสียง บังแสงแดด พรางสายตาจากคนภายนอก และช่วยการแบ่งสัดส่วนของที่พักอาศัย