วิธีซ่อมปั๊มน้ำ Mitsubishi เบื้องต้นสิ่งแรกที่จะต้องทำคือเมื่อปั๊มน้ำผิดปกติควรจะต้องปิดการทำงาน จากนั้นจึงตรวจสอบหาสาเหตุ