ปั๊มจุ่ม หรือปั๊มแช่ เป็นปั๊มที่มีลักษณะการใช้งานที่จุ่มอยู่ในน้ำ มีหลักการทำงานโดยการใช้มอเตอร์สร้างพลังงานทำให้ใบพัดหมุน เมื่อใบพัดหมุนจะทำให้กระแสน้ำไหลไปตามทิศทางการหมุนของใบพัด เพื่อให้เกิดแรงดันไปตามท่อน้ำ และจ่ายน้ำได้มากในพื้นที่จำกัด มีทั้งแบบที่มีลูกลอย และไม่มีลูกลอย